top of page

CARROUSSEL

 

נוצר ב2012 בקבוצה ביפו בהנחיית אודליה קופרבג

משך העבודה:  12 דקות

 

היצירה מסחררת בתוך ואל תוך חדר פרטי של אישה הנעה באופן קיצוני בין ילדות לנשיות, אלימות לרכות, שליטה וחוסר יציבות.

2013.

bottom of page