תיעוד של תוכנית קיץ לילדים ממזרח ירושלים בספרייה הלאומית

DAY 1

DAY 2

day 3